Intranet voor professionals

Gebruiker stemt in met de voorwaarde van artikel 8 uit het huishoudelijk reglement van het VSV. Dit betreft geheimhouding ten aanzien van informatie die op het VSV Intranet opgenomen is. Informatie op het VSV intranet mag alleen gebruikt worden ten behoeve van het VSV Dordrecht. Gebruiker zal op geen enkele wijze aan derden – zijnde personen die geen toegang tot het VSV intranet hebben –  enige informatie, kennis of gegevens die opgenomen zijn op het VSV intranet openbaren waaromtrent de gebruiker geheimhouding is opgelegd of waarvan de gebruiker het vertrouwelijke karakter kent of hoort te kennen.