Geboren: sociocratische vereniging VSV Dordrecht e/o!

18 oktober 2023

Verloskundig Samenwerkingsverband VSV Dordrecht e/o. werkt al meerdere jaren als geboortezorgnetwerk intensief samen in de regio. Het VSV bestaat uit de regionale eerstelijns verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties, het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en de vakgroep gynaecologie van het ASz.

Op 27 september 2023 is de sociocratische vereniging VSV Dordrecht e/o. opgericht. Vertegenwoordigers van de partijen tekenden de akte van oprichting bij de notaris. Het VSV gelooft in gelijkwaardige besluitvorming, dit hebben we laten vastleggen in de statuten.

Met het formaliseren van dit geboortezorgnetwerk laten de partijen zien dat de samenwerking niet vrijblijvend is en werken we verder aan het vormgeven van integrale geboortezorg. Een mooi voorbeeld hiervan is het verbeteren van onze zorg aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Hierin wordt nauw opgetrokken met de regionale jeugdgezondheidszorgorganisatie Jong JGZ.